Terasa na BC

Terasa sa nachádza na administratívnej budove v centre Bratislavy a príležitostne slúži na organizovanie eventov nájomcov. Požiadavka bola na nenáročné výsadby s dostatočným priestorom pre sedenie cca 40 ľudí. Väčšiu časť výsadieb tvoria plochy extenzívnych výsadieb – thymmus a sedum, v ktorých sú bodovo doplnené asymetrické cortenové nádoby s viackmennými stromami s podsadbou z trvaliek a okrasnými tráv. Ťahy pre peších sú vedené tak, aby naviedli pozorovateľa k zaujímavým pohľadovým bodom v scenérii starého mesta. Pozdĺž zábradlia sú umiestnené vyvýšené cortenové nadoby s kombinovanou výsadbou trvaliek a kvitnúcich krov.