Trend Hotel Austria v Bratislave

Štúdia výsadby predpriestoru Austria Trend Hotel v Bratislave vychádza z požiadaviek investora na zvýšenie atraktívnosti zelene v okolí hotela a kaviarne a optimalizáciu prevádzkových vzťahov v nadväznosti na pešiu zónu. Návrh a rozčlenenie plôch zelene a nových prechodov sa prispôsobilo vyšliapaným “chodníkom” v jestvujúcej trávnej ploche a doplnili sa odpočinkové plochy, ktoré rozšíria možnosti posedenia a odpočinku pri šálke dobrej kávy. Vegetačné prvky sú sortimentom prispôsobené stanovištným podmienkam. Efekt premenlivosti zabezpečia celoročne pôsobiace okrasné trávy – Calamagrostis x acutiflora ´Karl Foerste´ v kombinácii s bielymi cesnakmi – Allium ´Mount Everest´. Aby priestorové členenie porastu nebolo fádne, bodovo sú vždy v blízkosti odpočinkových plôch osadené Amelanchier lamarckii, ktoré svojou sezónnou premenlivosťou prekvapia v každom ročnom období. Štúdia bola vypracovaná v spolupráci s Ateliérom Šebo Lichý.