Kontakt

Zelený design

NuGarden s. r. o.
Kalinčiakova 569/2
900 01 Modra

IČO 47 225 751
DIČ 2023835704
VUB SK9502000000003172767551

Ing. Andrea Prievalská
+421(0)907792928
prievalska@zelenydesign.sk

Ing. Ondrej Klučár
+421(0)908026167
klucar@zelenydesign.sk

Meno a priezvisko (povinné)

Email (povinné)

Telefónne číslo

Predmet

Správa