Profil

Poskytujeme komplexné projekčné a realizačné služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Naša práca zahŕňa kompletnú projekciu a realizáciu vegetačných prvkov a prvkov drobnej architektúry v interiéry a exteriéry. Ku každému projektu pristupujeme individuálne a snažíme sa skĺbiť požiadavky investora a naše odborné znalosti v ucelený funkčný a estetický projekt. Pri projekcii a realizácii využívame odborné znalosti nadobudnuté štúdiom a praxou doma i v zahraničí – Nemecko, Nórsko a Česká republika. Spracovávame projektovú dokumentáciu vegetačných prvkov a priestorov vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie – architektonická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné konanie, dokumentácia pre realizáciu stavby. Vyhotovujeme aj návrhy a realizáciu interiérovej zelene a dedrologické posudky potrebné napr. pre povolenie na výrub stromov . Pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení a medzinárodných výstav, vďaka ktorým dostávame do našich návrhov nové trendy v dizajne a sortimente sadovníckych úprav. Držíme sa idei, že kompozícia a rozvrhnutie sadovníckých prvkov a prvkov drobnej architektúry majú vytvárať ucelený a logický priestor, ktorý svojou sezónnou premenlivosťou rastlinného materiálu poteší oko a dušu pozorovateľa v každom ročnom období.
Andrea Prievalská

Ing. Andrea Prievalská

Vzdelanie

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2001-2007 – odbor – Záhradná a krajinná architektúra
 • Technische Universität München 2005-2006 odbor – Krajinné plánovanie a Urbanizmus

Prax

 • GMBH Freising 2005-2006
 • Atelier Duma 2006-2011

Certifikáty

 • Slovenská komora architektov 07/2016 Autorizovaný krajinný architekt 0059KA
 • odborne spôsobilá osoba podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pod číslom F186/2019
 • Hodnotenie stavu stromov I. – Vitalita Mendelova univerzita v Brne – 2016
 • Hodnotenie stavu stromov  II. –  Zdravotný stav, Stabilita, Mendelova univerzita v Brne – 2016/34
 • Výsadba stromov , Mendelova univerzita v Brne, 2017
Ondrej Klučár

Ing. Ondrej Klučár

Vzdelanie

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2001-2008 – odbor – Záhradná a krajinná architektúra

Prax

 • Eko-Garten 1998-2008
 • Atelier Duma 2008-2010
Robert Paál

Ing. arch Róbert Paál

Vzdelanie

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – bakalárske štúdium 1999-2003 odbor Architektúra
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – inžinierske štúdium 2003-2005 odbor Urbanizmus

Prax

 • 2001-2005 ARTEA ateliér arch. a urbanizmu
 • 2005-2010 Ateliér DUMA- záhradná architektúra
 • 2011-2013 VERTE landskap – arkitektur, Nórsko