Kontakt

Zelený design

zelenydesign s. r. o.
Hlboká cesta 4006/43D
900 25 Chorvátsky Grob
SLOVENSKO

IČO 51889731
DIČ 2120881422
VUB SK9502000000003172767551

Nie je platiteľ DPH.

Ing. Andrea Prievalská
+421(0)907792928
prievalska@zelenydesign.sk

Ing. Ondrej Klučár
+421(0)908026167
klucar@zelenydesign.sk

    Meno a priezvisko (povinné)

    Email (povinné)

    Telefónne číslo

    Predmet

    Správa