BC Wallenrod

Riešená strešná záhrada sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží BC Wallenrod na Mickiewichovej ulici v Bratislave. Kompletná rekonštrukcia pôvodnej terasy prebehla v roku 2016. Základným princípom rekonštrukcie boli požiadavky prezentované zástupcom investora na zväčšenie spevnených plôch, ponechanie jestvujúceho povrchu spevnených plôch, doplnenie a prerobenie jestvujúcich sedení, zatraktívnenie výsadieb a využitie jestvujúcej vegetácie. Oproti hlavnému vstupu terasy je umiestený prístrešok, ktorý materiálovo nadväzuje na sklenenú fasádu budovy. V rámci rekonštrukcie boli osadené nové kvetináče z galvanicky pozinkovanej ocele, ktoré umožnili výsadbu okrasných tráv Carex morrowii „Aureovariegata“ a cibuľovín – Narcissus v sorte. „Vyvýšený záhon“ lemujúci terasu je tvorený z trvaliek znášajúcich polotieň a tieň ako napríklad Helleborus orientalis, Ligularia dentata “Desdemona”, Rodgersia henrici. Záhon zahŕňa aj bodovú výsadbu rastlín a to napríklad okrasných tráv – Calamagrostis x acutiflora „Karl Foerster“.