Zelený les – odkaz dejín dnešku

Riešenia priestoru je dotvorenie pietneho miesta, tak aby priestor spĺňal aj požiadavku na možnosť využitia v rámci kultúrnych a spoločenských akcií (vernisáže, spoločensko- historické udalosti). Komorný charakter priestoru vytvárajú existujúce múry, či už fasády okolitých objektov, alebo fragment z pôvodného hospodárskeho objektu. Vhodné sú na využitie počas exteriérových výstav. Hlavným prvkom, ktorý spája históriu so súčasnosťou je novotvar uličného domu, ktorý rovnako, ako aj múry oplotenia pozemku je navrhnutý na popnutie popínavými drevinami (brečtan, pavinič, hortenzia). Odkazujúci je aj motív pôdorysnej stopy pôvodného domu. Plocha záhrady pôvodného domu je riešená parkovou úpravou. Hlavné pešie komunikácie sú z betónových záhradných dosiek. Studňa, rovnako aj vyvýšená terasa a zvýšené záhony sú riešené nízkymi kamennými múrikmi, charakteristickými pre lokálny krajinný ráz (ako materiál bude použitý miestny kameň). Pri studni, na hlavnej osi priestoru je vysadený solitérny ihličnatý strom – céder. V ploche parkového trávnika sú vytvorené ovály z okrasných tráv a materinej dúšky. Vyvýšená plocha terasy je vhodná pre umiestnenie prenosného záhradného sedenia počas kultúrnych a spoločenských akcií. V spolupráci s http://projektorarchitekti.sk/.