Centrum sociálnych služieb v Modre

Navrhované riešenie v maximálnej miere využíva jej priestorové možnosti. V rámci funkčného členenia sú v ploche navrhované športové prvky, spoločensko – rekreačné a ekologické prvky. Medzi športové prvky patrí ihrisko pre petanque, na múre je umiestnená nosná konštrukcia pre ruské kolky a terč pre hádzanie šípok. V priaznivom počasí je možné využiť sedenie pre hry šachu, kartových, alebo iných stolových hier. Ako spoločensko – rekreačné sú priestory pod pergolou. V prednej časti, je mobilné sedenie – exteriérové kino pre možnosti premietania projektorom na stenu. V zadnej časti sú stoly s mobilnými stoličkami pre spoločenské stretnutia a relax. Navrhovaný je prenosný gril, je tu priestor pre letné koncerty. Ekologické prvky sú úzko spojené s relaxačnými. Na stene múru sú drevené treláže pre kvitnúce popínavé rastliny. Pozdĺž múru trvalkový záhon. Rovnako je osadená aj plocha koreňového systému ovocného stromu. V oknách sú nádoby s muškátmi. Zeleň je zverená do starostlivosti užívateľov dvora. Pre záhradné práce sú určené nádoby – navrhnuté sú na osadenie bylinkami, alebo zeleninou. Na stene v juhovýchodnej časti sú umiestnené vtáčie búdky. V spolupráci s http://projektorarchitekti.sk/.