Rekonštrukcia predpolia ZŠ a MŠ v Chorvátskom Grobe

Priestor je členený na následujúce zóny: Zóna pre spoločenské akcie – spevnená plocha na ľavej strane od vstupu je riešená rôznoformátovou dlažbou. Jestvujúce stromy sú v ploche ponechané, ich okolie je riešené trávnatou plochou, výsadbou trvalkových záhonov, alebo okrasných tráv. Plocha je doplnená o lavičky, osvetlenie a stojany na bicykle. Jestvujúci porast krov na východe pozemku je ponechaný ako clona. Zóna pre oddych a hry – parková zóna je od spevnenej plochy oddelená rekonštruovanou pešou komunikáciou, ktorá vedie do areálu školy. Vstup do školy je riešený novým schodisko s prístupom z troch smerov a rampou pre bezbariérový prístup. Centrálna časť plochy (vzrastná breza) je navrhovaná na prekrytie dreveným pódiom s čiastočným prestrešením. V ploche je navrhnutý priestor pre herné prvky, dopadová plocha je riešená ako štrkové pole. Navrhované pešie komunikácie sú z dlažby, plocha je doplnená o lavičky a trvalkové záhony. Zóna pre relax – parková zóna popri komunikácii má navrhovanú rekreačnú funkciu. Jestvujúci živý plot z vtáčieho zobu je rozdelený na fragmenty a doplnený, aby vymedzoval plochu a zintímňoval jej charakter. Plocha je doplnená o lavičky a odpadkové koše, okolie odpočívadiel je doplnené o kombinované záhony z trvaliek, nižších kvitnúcich krov a pôdneho pokryvu. V spolupráci s http://projektorarchitekti.sk/.