Gansberg

Výsledkom tendrovej dokumentácie v roku 2019 bola realizácia areálu Gansberg s bytovými domami. Riešenie exteriéru vychádza z priestorového členenia areálu bytovými domami a ich priľahlými priestormi s ohľadom na pôvodné terény a prevýšenia . Kompozičné a druhové zloženie je navrhnuté s cieľom čo najviac zapojiť porast do okolitého prostredia. Ako pripomienka pôvodného využitia pozemku, sú v areály na viacerých miestach vysadené pásy rezistentnej odrody viniča. Dominantným prvkom sú zapojené porasty evokujúce „les“ tvorené v stromovej etáži kostrovými stromami- Quercus coccinea (s výrazným šarlátovým jesenným sfarbením), Acer platanoides ´Olmsted´ a Prunus avium ´Plena´ a výplňovými stromami. Podrast je tvorený kombináciou zapojených a rozvoľnených skupín krov. Odpočinkové plochy s dreveným povrchom a okolie detského ihriska, sú vysadené zmesou kvitnúcich trvaliek a cibuľovín, ktoré svojím postupným nakvitaním a sezónnou premenlivosťou aktívne doplnia okolitý priestor. Pre oživenie sú v štrkových plochách rytmicky nepravidelne osadené kombinácie dominantných okrasných tráv. Súčasťou výsadby sú aj popínavé rastliny vytvárajúce „zelenú stenu“, predzáhradky bytovporastené trávnikom a živé ploty z Carpinus betulus . Fotografie: vlastný archiv, www.gansberg.sk, fb gansberg.