Jarabinky zeleň

Jarabinky je nové mestské bývanie s rozsiahlou občianskou vybavenosťou vo vnútromestskej lokalite Bratislavy. Situovaný je v Ružinove medzi Mlynskými nivami a Jarabinkovou ulicou. Projekt krajinárskych úprav sa riešil od tendrovej dokumentácie až po dokumentáciu realizácie stavby. Podstatná časť vegetačných úprav je na strešných konštrukciách, čomu bola prispôsobovaná druhová skladba vegetačných úprav a aj rozmiestnenie jednotlivých plôch zelene. Dominantnými prvkami, okrem stromovej etáže, sú kombinované trvalkové záhony, ktoré sú navrhnuté vo vnútroblokoch, átriách a vyvýšených záhonoch bulváru. Sortiment a členenie záhonov je navrhnuté tak, aby odpovedal svetelným podmienkam priestoru a aby svojou sezónnou premenlivosťou oživil a doplnil plochy krajinárskych úprav. Trvalkové zmesy sú navrhnuté s dôrazom na postupné nakvitanie od skorej jari – cibuľovinami, až do neskorej jesene trvalkami a okrasnými trávami. Vďaka druhovej rozmanitosti sa okrem estetickej funkcie podporila aj biodiverzita prostredia. Projekt vznikol v spolupráci s architektonickým ateliérom SPDe. Realizácia krajinárskych úprav prebehla 2019-2020.