Záhrada Limbach

Záhrada sa nachádza v novej výstavbe rodinných domov v obci Limbach a patrí mladej rodine s deťmi. Realizácia sa uskutočnila v roku 2015 a trvala približne tri týždne aj s realizáciou automatického závlahového systému a časti spevnených plôch. Kompozícia záhrady vychádza z architektúry rodinného domu v nadväznosti na okolitú krajinu. Pomocou jednoduchých línii tvorených kombinovanými trvalkovými záhonmi a záhonmi okrasných tráv sa podarilo záhradu opticky rozdeliť do funkčných celkov – Predzáhradka – okrasná vstupná časť plná celoročne kvitnúcich trvaliek a okrasných tráv, Športovo rekreačná časť – okolie bazéna tvorené monokultúrou Stipa tenuissima, úžitková a oddychová zóna – s vyvýšenými drevenými záhonmi a bylinkovými záhonmi. V pohľade z dennej časti rodinného domu a bazéna je umiestnená hracia plocha – s hojdačkou, pieskoviskom a hracou zostavou.