Záhrada Veľké Úľany

Kompozícia záhrady vychádza z architektúry rodinného domu, tvaru pozemku a požiadaviek investora. Vzhľadom na veľkosť pozemku a špecifický tvar sa koncepcia záhrady odvíjala od terasy domu. Minimalizovala sa plocha trávnika, z ovocných stromov pestovaných na vedení v drevenej konštrukcii sa vytvorili “úžitkové obrazy” ktoré pohľadovo kryjú záhradný domček a zároveň ohraničujú plochy pre pestovanie úžitkových rastlín a byliniek. Oplotenie pozemku je tvorené kombináciou gabiónových košov v spodnej časti vyplnených kameňmi, pričom vo vrchnej časti sú ponechané prázdne koše na porastenie Hedera helix. V záhrade sú kombinované trvalkové záhony s celoročným efektom a záhon okrasných tráv – Pennisetum alopecuroides s bodovou výsadbou dominantných úžitkových krov – Aronia melanocarpa. Záhrada sa nachádza v obci Veľké Úľany v starej zástavbe pod Kalváriou a realizácia prebehla v roku 2015 v spolupráci s autorom rodinného domu Ing. arch. Peter Šercel a Ing. arch. Andrej Švec .  Víťaz CEZAAR 2016 v kategórii rodinné domy a záhrada roka 3.miesto 2016. Autorom fotografií je Ing. O. Klučár a Tomáš Manina.

http://a2s.sk/