Archívy autora: Andrea Prievalská

Rekonštrukcia vnútrobloku v Trnave

Riešené územie je súčasťou dvora bytových domov na Okružnej ulici v Trnave. Navrhované úpravy územia pozostávajú z riešenia chodníkov pre peších, z riešenia športových a rekreačných plôch, odvodnenia dažďových vôd, bezpečnosti na dopadový povrch, riešenia bežeckej dráhy, zakomponovanie drevenej pergoly, hmlovej fontány, pieskoviska a detských prvkov. Návrh vnútrobloku počíta s plochami pre všetky vekové kategórie. Výsadba stromov, parkových a lúčnych trávnikov v kombinácii s kombinovanými záhonmi skultúrni a oživí navrhovaný priestor vnútrobloku. Výsadba stromov je navrhovaná tak, aby tvorila prirodzené tienenie počas letných horúčav a znášala extrémne suchá a pôdne podmienky. Pokračovať v čítaní

Lávka v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn, Trnava

Lokalita Kamenný Mlyn sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta Trnava. Návrh vychádza z analýzy možností pohybu peších aj cyklistov a z analýzy prírodných podmienok, napríklad výskytu rákosia či pohybu vodného vtáctva. Hlavným architektonickým prvkom je drevené kruhové mólo a pontóny s výhľadmi na sprievodnú vegetáciu. Riešenie sadových úprav vychádza z myšlienky vytvoriť ´kvitnúcu záhradu na vode´, ktorá by druhovo a farebne oživila a doplnila priestor vodnej plochy uprostred drevenej lávky. Sortiment rastlín je volený tak, aby podporil ´genius locci´ miesta a jeho ochranársky a ekologický význam, preto sa v sortimente nachádzajú aj chránené druhy rastlín ako napr. Stratiotes aloides, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Ranunculus lingua . Pokračovať v čítaní

Gansberg

Výsledkom tendrovej dokumentácie v roku 2019 bola realizácia areálu Gansberg s bytovými domami. Riešenie exteriéru vychádza z priestorového členenia areálu bytovými domami a ich priľahlými priestormi s ohľadom na pôvodné terény a prevýšenia . Kompozičné a druhové zloženie je navrhnuté s cieľom čo najviac zapojiť porast do okolitého prostredia. Ako pripomienka pôvodného využitia pozemku, sú v areály na viacerých miestach vysadené pásy rezistentnej odrody viniča. Dominantným prvkom sú zapojené porasty evokujúce „les“ tvorené v stromovej etáži kostrovými stromami- Quercus coccinea (s výrazným šarlátovým jesenným sfarbením), Acer platanoides ´Olmsted´ a Prunus avium ´Plena´ a výplňovými stromami. Pokračovať v čítaní

Záhrada Friedrichshof

Záhony okrasných tráv kombinovaných s trvalkami sú jednou z hlavných charakterizujúcich čŕt záhrady vo Friedrichshofe. Architektúra domu je premietnutá v záhrade prostredníctvom odľahlej drevenej terasy. Terasa pôsobí ako oddychová zóna, čo najviac obklopená prírodou. V centrálnych vyvýšených záhonoch dominujú viackmenné brezy Betula utilis var. jacquemontii ´Doorenbos´, ktoré vďaka ich ľahkej štruktúre habitu sčasti zatienia či skryjú a naopak sčasti presvietia či odkryjú záhradu a pohľady. po okrajoch záhrady sú nasadené kombinácie tieňomilných trvaliek, listnatých krov a strihaných živých plotov. Súčasťou záhrady sú taktiež vyvýšené úžitkové záhony a ovocné kry. Pokračovať v čítaní

BC Wallenrod

Riešená strešná záhrada sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží BC Wallenrod na Mickiewichovej ulici v Bratislave. Kompletná rekonštrukcia pôvodnej terasy prebehla v roku 2016. Základným princípom rekonštrukcie boli požiadavky prezentované zástupcom investora na zväčšenie spevnených plôch, ponechanie jestvujúceho povrchu spevnených plôch, doplnenie a prerobenie jestvujúcich sedení, zatraktívnenie výsadieb a využitie jestvujúcej vegetácie. Oproti hlavnému vstupu terasy je umiestený prístrešok, ktorý materiálovo nadväzuje na sklenenú fasádu budovy. Pokračovať v čítaní

Záhrada Rajec

Realizácia záhrady v obci Rajec prebehla v roku 2018. Plošne sa jedná o rozsiahlu záhradu rozdelenú na niekoľko funkčných a kompozičných celkov. Okrasný priestor záhrady tvoria vyvýšené záhony s kamennými opornými múrikmi pre stabilizáciu svahu, na ktoré sme použili andezit z neďalekého kameňolomu. Záhony sú vysadené kombináciou trvaliek a okrasných tráv, ktoré zároveň priťahujú motýle. Neoddeliteľnou súčasťou záhrady sú okrasné stromy a kry. Celkovo je na približne 2 000 štvorcových metroch plochy vysadených 17 kusov stromov, vyše 600 kusov krov, viac ako 2 100 trvaliek a okrasných tráv a 2 640 cibuľovín. Pokračovať v čítaní

Záhrada Burgenland

Trávnatá plocha nemusí byť vždy súčasťou každej časti záhrady. Predsa len kosenie menších exteriérových plôch je z údržbového hľadiska náročnejšie ako starostlivosť o trvalkové záhony. Funkčne je rozdelená na 3 časti, ktoré sú materiálovo prepojené . Prvá časť je kvitnúca predzáhradka s dominantnými viackmennými Amelanchier lamarckii, ktorá návštevu kvitnúco nalaďuje do 2 – átriovej časti, ktorá obrazne vytvára kvitnúcu izbu domu určenú pre pasívny oddych. Človek prechádzajúci cez záhon vníma detailnejšie druhy rastlín, ich štruktúry a vône. Dominantnými prvkami sú okrem kvitnúcich záhonov kombinované veľkoformátové dlažby obrastené materinou dúškou. Pokračovať v čítaní

Záhrada na Kolibe

Na fotografiách je zachytený jesenný efekt okrasných tráv a trvaliek v jednej z bratislavských záhrad. Na požiadavky majiteľa tvorí väčšiu časť záhrady trávnatá plocha, ktorá zároveň opticky zväčšuje priestor a necháva vyššiu pôsobnosť okolitej úprave zelene. Po okrajoch záhrady dominuje pás z okrasných tráv Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’ vytvárajúca zlatisté trsy v kombinácii s bielou Aster dumosus ´Schneekissen´ kvitnúcou práve v období jesene. Architektúru domu dopĺňajú drevené rámy ako kompozičné prvky s viničom. Výškové členenie pozemku oddeľuje terasu pri hlavnom vchode pozemku a hlavnú časť záhrady stupňovitý prechod s okrasnou zeleňou. Pri úzkom prechode ku vchodu domu vyrastajú kvitnúce anemonky – Anemone hupehensis. Pokračovať v čítaní

Záhrada Rusovce

Od kvitnúceho výhľadu zvnútra cez oddych na terase až do prirodzenej prírodnej kompozície. Aj tak sa dá charakterizovať záhrada v Rusovciach, ktorej dominujú 2 pôvodné topole. Oddychová zóna záhrady je viazaná na terasu domu a dotvorená bohatým sortimentom rastlín v prírodnom štýle, ktoré vytvárajú farebnú kvitnúcu kulisu obytnému priestoru. Nášľapné kamene obrastené materinou dúškou umožňujú prechod záhonom a materiálovo odrážajú architektúru domu . Kameň ako materiál je použitý aj v gabiónovom plote. Ďalšími funkčnými celkami záhrady sú rekreačná časť pre loptové hry, úžitková časť s bylinkami v záhonoch ohraničenými drevenými hranolmi a rekreačné posedenie z drevených kmeňov. Pokračovať v čítaní

Jarabinky zeleň

Jarabinky je nové mestské bývanie s rozsiahlou občianskou vybavenosťou vo vnútromestskej lokalite Bratislavy. Situovaný je v Ružinove medzi Mlynskými nivami a Jarabinkovou ulicou. Projekt krajinárskych úprav sa riešil od tendrovej dokumentácie až po dokumentáciu realizácie stavby. Podstatná časť vegetačných úprav je na strešných konštrukciách, čomu bola prispôsobovaná druhová skladba vegetačných úprav a aj rozmiestnenie jednotlivých plôch zelene. Dominantnými prvkami, okrem stromovej etáže, sú kombinované trvalkové záhony, ktoré sú navrhnuté vo vnútroblokoch, átriách a vyvýšených záhonoch bulváru. Pokračovať v čítaní